Sykepleier – 2×100% fast stilling. Avd. Sykehjem

Kautokeino kommune
  Published
  2024-05-31
  Location
  Kautokeino, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Kautokeino kommune, ved avdeling sykehjem, har ledig fast 2x100 % stilling som sykepleier fra snarest.

  Sykehjemmet har 20 sengeplasser fordelt på lang - og korttids/intermediæreplasser, sykestueplasser, og kommunal akutt døgnenhet (KAD). Sykepleier på sykehjemmet betjener den kommunale legevakten på kveld, natt, helg og høytid.

  Sykehjemmet er en tjeneste i utvikling og har behov for en sykepleier med interesse for endringsarbeid og utvikling med fokus på høy faglig kvalitet. Sykehjemmet er i gang med omorganisering til heltidskultur, hvor målet er å fortsatt sikre kontinuerlig forsvarlig helse- og omsorgstilbud i tjenesten.

  Arbeidstid er for tiden tredelt turnus, med jobb hver tredje helg. På grunn av omorganisering til heltidskultur og et pågående arbeid med
  turnusendring, vil arbeidstid på sikt bestå av langvaktturnus.

  Vi tilbyr

  • En spennende, utfordrende og lærerik arbeidshverdag
  • Godt arbeidsmiljø
  • Kurs og opplæring ved behov for å oppnå tjenestens mål
  • Lønnstillegg for samisktalende sykepleiere
  • All tidligere praksis etter fylte 18 år godkjennes som ansiennitet
  • Ingen sykepleiere lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 8 års ansiennitet
  • Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
  • Medlemskap i en god pensjonsordning

  Vi har:

  • Mulighet for å gi startlån til huskjøp (Kautokeino kommune/NAV)
  • Nedskriving av studielån med inntil 10 % av opprinnelig lånegrunnlag, grense oppad til kr 25 000
  • Lavere skattetrinn (3. trinn)
  • Lavere skatt på alminnelig inntekt (Nord-Troms og Finnmark tiltakssone)
  • Ekstra fradrag på skatten i form av Finnmarksfradrag
  • Gratis barnehage

  Arbeidsoppgaver

  Sykehjemmet er en arbeidsplass hvor det er en stor variasjon av sykepleiefaglige oppgaver.

  På sykehjemmet jobber du blant annet med grunnleggende pleie og omsorgsoppgaver, oppfølging av pasienter og koordinering av pasientoppfølgingen, opplæring og veiledning, betjene den kommunale legevakten og akuttmottaket store deler av døgnet, og mange andre spennende sykepleiefaglige oppgaver.

  Kvalifikasjoner

  • Det kreves Norsk autorisasjon som sykepleier
  • Vi vektlegger erfaring, personlig egnethet og evne til samarbeid
  • Gode skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Kommunen er en tospråklig kommune. Under ellers like vilkår eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk.
  • Ved tilsetting skal det fremlegges gyldig politiattest, jfr. HOL § 5-4. stillinger på helse/omsorg

  Personlige egenskaper

  Vi søker deg som er:

  Initiativrik og målrettet.

  Engasjert, og har en interesse for forbedring og utvikling av faget.

  Evnen til å arbeide selvstendig og ta ansvar. Samt bidra til et godt arbeidsmiljø.

  Kan identifisere seg med enhetens målsetting om helhetlige tjenester og personsentrert omsorg

  Annen informasjon

  • Søknad sendes via www.jobbnorge.no
  • Det oppgis minst 2 referanser
  • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
  • Nærmere informasjon om stillingen kan fås fra virksomhetsleder Sykehjem, tlf 465 44 503

   

  Ansettelsesform

  Fast
  Om Kautokeino kommune

  Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate. Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Sykepleier – 2×100% fast stilling. Avd. Sykehjem
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /