Enhetsleder for helse, rehabilitering og omsorg (HRO)

Folldal kommune
  Published
  2024-06-06
  Location
  Folldal, Norway
  Job Type

  Description

  Folldal kommune Helse, rehabilitering og omsorg

  Vi har ledig fast stilling som enhetsleder for helse, rehabilitering og omsorg (HRO)

  Kommunen er organisert med egen enhet for helse, rehabilitering og omsorg. Som øverste leder for enheten vil du få en sentral rolle i utvikling av framtidens helse- og omsorgstjenester i kommunen.

  Enhetsleder har ansvar for overordnet ledelse av personale, videreutvikling av tjenestene, plan- og budsjettarbeid, økonomistyring, resultatrapportering og internkontroll. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Til stillingen ligger også et ansvar for samordnede tjenester til brukere som trenger det. Kommunen er i gang med bygging og ombygging av omsorgsboliger og sykehjem. Oppgaver og ansvar kan bli endret i tråd med organisasjonsutviklingen i kommunen.

  Det er et utstrakt faglig samarbeid mellom kommunene i regionen og med sykehuset.

  Enheten omfatter:

  • Helseavdeling med legekontor, helsestasjon, fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, tjenesten for rus og psykisk helse.
  • Institusjonstjeneste som består av langtidsplasser, korttidsplasser og plasser for demente. I tillegg til dagavdeling og dagopphold for demente.
  • Hjemmetjenesten med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
  • Miljø- og oppfølgingstjenesten.
  • Kjøkken, vaskeri, matombringing.
  • Koordinerende team.

  Vi søker etter en strukturert person som legger vekt på samarbeid og relasjonsbygging med sine medarbeidere, og som er tydelig i sin utøvelse av ledelse. En leder som har evnen til å sikre at Folldal kommune leverer helhetlige, sammenhengende og effektive helse- og omsorgstjenester, og som på et overordnet nivå kan bidra til at digitale løsninger og velferdsteknologi skal sikre bærekraftig utvikling av tjenestene. Sammen med avdelingsledere og støttefunksjoner i enheten har enhetsleder ansvar for å sikre rekruttering av ansatte med riktig kompetanse, samt beholde medarbeidere og legge til rette for nødvendig kompetanseutvikling i sektoren.

  I ansettelsen vil vi legge vekt på følgende:
  - Relevant høyere utdanning
  - Ledererfaring og evne til å ha et helhetlig og strategisk blikk
  - Erfaring fra helse- og omsorgsområdet
  - God kjennskap til offentlig forvaltning
  - Personlig egnethet, med lyst og evne til å motivere og lede andre

  Hva kan Folldal kommune tilby?
  - Lederavlønning etter kapittel 3 i HTA, lønn etter avtale
  - Varierte og utfordrende oppgaver
  - Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  - Medarbeidere med høy kompetanse
  - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

  Søknad sendes
  Folldal kommune bruker elektronisk søknadsprosess. Søknader sendes via vårt elektroniske søknadssystem.

  Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet.
  Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid.

  Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlig søkerliste må grunngi dette særskilt i et eget felt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmf. offentleglova § 25, annet ledd.

   

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Enhetsleder for helse, rehabilitering og omsorg (HRO)
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /