Avdelingssykepleier

Helse Stavanger HF
  Published
  2024-06-10
  Location
  Stavanger, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Spennende lederstilling som avdelingssykepleier på Diagnostisk senter.

  Arbeidsgiver Helse Stavanger HF Stillingstittel Spennende lederstilling som avdelingssykepleier på Diagnostisk senter. Ansettelsesform Fast Bli kjent med Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF
  Diagnostisk senter består av en døgnpost med 14 senger samt en poliklinikk. Sengeposten er åpen mandag til fredag ettermiddag, og personalet jobber helg på samarbeidende sengeposter. Vi søker en avdelingssykepleier med bred klinisk erfaring.Søkeren må ha evne til å være helhetstenkende og løsningsorientert i driften av senteret. Det er og viktig at søkeren har gode lederegenskaper, samarbeidsevner, kommunikasjonsevner og kan samhandle på tvers av klinikker.I 2024 skal hele somatisk sengepostdrift flytte til nytt sykehus på Ullandhaug. Diagnostisk senter skal lokaliseres i sengepostring med infeksjonsmedisinsk seksjon. Organisasjonen har allerede startet med endringsprosesser av sengepostrutiner, interne arbeidsprosesser samt arbeidsoppgaver for linjeledere. Det er avgjørende med engasjement og involvering fra ledelsen for å videreutvikle Diagnostisk senter inn mot nytt sykehus på Ullandhaug.Ønskelig med snarlig oppstart eller etter avtale.Vi planlegger å gjennomføre intervjuer fredag 9 juni.

  Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

  Arbeidsoppgaver

  • Lede, organisere og administrere Diagnostisk senter
  • Personal, budsjett- og resultatansvar
  • Sørge for at sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard
  • Ansvar for HMS og kvalitetssikringsarbeid i posten
  • Sikre god samhandling innen egen avdeling, og godt samarbeid med samarbeidende avdelinger
  • Koordinator for diagnostiske pakkeforløp
  • Pådriver for endringsprosesser

  Kvalifikasjoner

  • Sykepleier med bred klinisk erfaring
  • Norsk autorisasjon
  • Lederutdanning/erfaring vektlegges
  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

  Personlige egenskaper

  • Har evne til å lede andre
  • Være ansvarsbevisst, selvstendig og engasjert
  • Evne til å arbeide målrettet og strukturert med arbeidsoppgaver
  • Nytenkende og endringsorientert
  • Praktisk og løsningsorientert
  • Du må trives i et aktivt arbeidsmiljø, like varierte utfordringer og kunne jobbe både tverrfaglig og selvstendig
  • Kunne være med å skape et godt arbeidsmiljø
  • Personlig egnethet vektlegges

  Vi tilbyr

  • Høyt faglig nivå
  • Varierende arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Turnus i årsplan
  • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Gode velferdsordninger som turgruppe og bedriftsidrettslag

  Mangfoldserklæring

  Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

  Om arbeidsgiveren

   

   

  Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

  Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

  Bruk
  Drop files here browse files ...
  Avdelingssykepleier
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /