Avdelingsleder 100% fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter

Balsfjord kommune
  Published
  2024-04-08
  Location
  Balsfjord, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Om Balsfjord kommune

  Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

  Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

  Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

  Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

  Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

  Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

  Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Om stillingen

   Vil du bli en del av lederteamet vårt for institusjonene i Balsfjord kommune? Har du interesse for ledelse? Vi har ledig stilling som avdelingsleder ved Balsfjord bo og servicesenter.

  Stillingen har for tiden avdelingsleder ansvar for:
  - Korttidsavdelingen med inntil 10 korttidsplasser og 2 øyeblikkelig hjelp sengeplasser, boavdeling tilknyttet korttidsavdeling med 8 sengeplasser
  - Nærmeste leder for nattevaktene på institusjons og ambulant natt tjeneste

  Du vil inngå i en engasjert ledergruppe som har fokus på utvikling og som samarbeider for å sikre god kvalitet i tjenesten. Stillingen har ca 28 årsverk. Arbeidstid er dagtid med fleksitid 37,5 timer/uke. Balsfjord kommune er i en omstillingsprosess, så endringer i ansvarsområdet kan påregnes.

  Arbeidsoppgaver vil være: 

  • Daglig drift etter kommunens mål og økonomiske rammer
  • Saksbehandling mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehus, korttidspasienter, avlastning, og øyeblikkelig hjelp
  • Koordinere tverrfaglig team møter
  • Turnusarbeid
  • Faglig veiledning
  • Personal oppfølging

  Kvalifikasjoner

  • Autorisert sykepleier
  • Erfaring fra eldreomsorg, ledelse og saksbehandling er ønskelig
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Førerkort kl. B
  • Ønskelig med kjennskap til kommunens IT systemer som web sak, profil, visma ressursstyring og agresso

  Personlige egenskaper

  • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert for å nå virksomhetens mål
  • Løsningsorientert
  • Være ansvarsbevisst
  • Kunne håndtere uforutsette hendelser
  • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt
  • Høy arbeidskapasitet der du viser initativ og engasjement
  • Skape oppslutning om endringer og motiverer personalet i endringsprosesser
  • Lojalitet, pålitelighet verdsettes, samt vise humor og raushet
  • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse
  Bilde av Balsfjord-natur

  Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
  • Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
  • Lederoppfølging
  • Fleksitid
  • Engasjerte medarbeider og gode kollegaer
  • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver

  Generell informasjon

  Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

  Søknaden skal skrives på norsk, evt. et annet skandinavisk språk.

  Aktuelle søkere vil blir innkalt til intervju.

  Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

  Legg ved CV og minst 2 referanser.

  Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til konstituert enhetsleder Christina Olsen tlf. 902 56 572, eller e-mail: Christina.olsen@balsfjord.kommune.no

  Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

  Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

  Spørsmål om stillingen

  Christina Olsen

  Konstituert enhetsleder

  902 56 572

  christina.olsen@balsfjord.kommune.no

  Bruk
  Drop files here browse files ...
  Avdelingsleder 100% fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /