2 x Sykepleier i 100% fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter

Balsfjord kommune
  Published
  2024-03-26
  Location
  Balsfjord, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Om oss

  Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

  Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

  Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

  Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

  Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

  Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

  Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Om stillingen

  Er du sykepleier og ønsker å jobbe sammen med gode kolleger med godt faglig nivå? Er du ansvarsfull, løsningsorientert og fleksibel? Vil du bli en del av vårt team?

  Vi har en ledig stilling fra 01.04.2024 og en ledig stilling fra 01.07.2024. Stillingene er pt på korttidsavdeling med 9 sengeplasser og 2 ØHD-senger ved Balsfjord bo- og servicesenter. Avdelingen er tilknyttet langtidsavdeling med 8 sengeplasser. En stilling er med dag- og kveldsvakter, i turnus med jobb hver tredje helg og andre stilling er 3 delt turnus med en liten andel natt. Vi kan tilpasse turnus om det er ønskelig, for eksempel å arbeide komprimert mot litt lengre perioder fri.

  Du vil hos oss møte pasienter som er innlagt i en tidsavgrenset periode for medisinsk behandling, rehabiliering og pleie og omsorg ved livets slutt. Vi har også øyeblikkelig hjelp tilbud der vi gir medisinsk hjelp ved akutt sykdom, og/eller forverring av sykdom. Vi er opptatt av trivsel og at det skal være faglig spennende å arbeide hos oss. Arbeidsoppgavene består primært av grunnleggende omsorg og sykepleie. Som sykepleier hos oss vil du være vaktansvarlig og må kunne prioritere/delegere oppgaver til andre.

  Arbeidsoppgaver:

  • Sykepleiefaglige oppgaver
  • Ansvarsvakt
  • Dokumentasjon
  • Legevisitt (for- og etterarbeid i forbindelse med det)
  • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
  • Legemiddelhåndtering
  • Samarbeid i avdelingen med gode kolleger, og veiledning av studenter og andre som er under utdanning
  Bilde av Balsfjord

  Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent sykepleier
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg og/eller akuttmedisin
  • Ønskelig med førerkort klasse B

  Personlige egenskaper

  • Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team
  • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere stor arbeidsmengde
  • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med interne og eksterne samarbeidspartnere
  • Er lyttende og løsningsorientert
  • Du må like sammensatte faglige utfordringer og oppgaver
  • Du bidrar til et godt omdømme for arbeidstedet og kommunen

  Vi tilbyr

  • Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
  • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
  • Balsfjord kommune har følgende rekrutteringstiltak for nyansatte sykepleiere:
   Kr 50.000 i rekrutteringstilskudd ved nytilsetting med to års bindingstid.
   Ekstra lønnstillegg på kr 25.000 pr. år for stillinger inne i institusjonsavdelinger og kr 10.000 i tillegg på årslønn i hjemmetjenesten. Tilleggene gjelder for 100 % stilling, og justeres iht. stillingsstørrelse.
  • Godt arbeidsmiljø
  • For nyutdannende sykepleiere tilbys det fadderordning i oppstart

  Generell informasjon

  Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

  Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt konstituert enhetsleder: Christina Olsen på telefon: 902 56 572 eller epost: Christina.olsen@balsfjord.kommune.no

  Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

  Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

  Spørsmål om stillingen

  Christina Olsen

  Avdelingsleder

  902 56 572

  christina.olsen@balsfjord.kommune.no

  Bruk
  Drop files here browse files ...
  2 x Sykepleier i 100% fast stilling ved Balsfjord bo- og servicesenter
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /