Sykepleier – 2 faste 100 % stillinger ved Storsteinnes hjemmetjeneste

Balsfjord kommune
  Published
  2024-03-26
  Location
  Balsfjord, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Om oss

  Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

  Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

  Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

  Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

  Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

  Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

  Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Om stillingene

  Er du vår nye sykepleierkollega? Søk jobb ved hjemmetjenesten Storsteinnes. Vi søker etter deg som liker spennende sykepleiefaglige utfordringer i en meningsfull og variert jobb. Vi har ledig to faste stillinger i 100 %. Stillingene er i turnus med jobb hver 3. helg. Eventuelt kan lange vakter med arbeid ved 4. helg være et alternativ. Det er mulighet for å komme med ønsker for turnus.

  Hjemmetjenesten består av sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som har fokus på tverrfaglig samarbeid om den hjemmeboende
  pasienten. Vi samarbeider tett med pasienten, pårørende, sykehjemmet, fastleger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Vi spiller hverandre gode, støtter og veileder hverandre. Arbeidsoppgavene gjennom en arbeidsdag er variert, knyttet til de ulike diagnoser, alder, funksjoner og
  prosedyrer.

  Storsteinnes ligger nært Tromsø om du liker bylivet innimellom. Her hos oss har vi flott natur og et stort utvalg av turmuligheter. I tillegg får du flinke kollegaer i et godt og morsomt arbeidsmiljø hvor latteren sitte løst

  Bilde av Balsfjord

  Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent sykepleier
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Ønskelig med erfaring fra profil
  • Førerkort kl. B

  Personlige egenskaper

  • Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team
  • God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere stor arbeidsmengde
  • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester
  • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med interne og eksterne samarbeidspartnere
  • Er lyttende og løsningsorientert

  Vi tilbyr

  • Pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
  • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
  • Balsfjord kommune har følgende rekrutteringstiltak for nyansatte sykepleiere:
   • Kr 50.000 i rekrutteringstilskudd ved nytilsetting med 2 års bindetid
   • Ekstra lønnstillegg på kr 25.000 pr. år for stillinger inne i institusjonsavdelinger og kr 10.000 i tillegg på årslønn i hjemmetjenesten. Tilleggene gjelder for 100 % stilling, og justeres iht. stillingsstørrelse.
  • Godt arbeidsmiljø
  • Faglig spennende oppgaver

  Generell informasjon

  Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

  Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt konstituert enhetsleder: Grete Storli på telefon: 913 59 707 eller epost: grete.storli@balsfjord.kommune.no

  Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

  Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

  Spørsmål om stillingen

  Grete Storli

  Konstituert enhetsleder

  91359707

  grete.storli@balsfjord.kommune.no

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Sykepleier – 2 faste 100 % stillinger ved Storsteinnes hjemmetjeneste
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /