Fast stilling for sjukepleiar til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune
Publisert
2020-11-24
Beliggenhet
Vaksdal, Norway
Stillingstype

Beskrivelse

Vaksdal kommune ligg sentralt mellom Bergen og Voss. Ferdsleårene Bergensbanen og stamvegen E16 går gjennom kommunen. Her kan du få glede av både by- og bygdekultur på same tid. Kommunen har eit særs rikt organisasjonsliv med musikk, idrett og lagsliv. Naturopplevingane er uendelege. Vaksdal er i stadig utvikling og forventar endringar i framtida knytt til ny utbygging av stamvegen mellom Oslo og Bergen.Vaksdal kommune har ledige faste stillingar til sjukepleiar.
Vi bryr oss om våre tilsette, og at dei skal ha det godt og trivast på arbeid. Dei som vert tilsett vil difor sjølvsagt få tett oppfølging og god opplæring. Du vil bli ein del av gode team, kor du får kollegaer som er fagleg dedikerte og dyktige, og som vil ta deg godt imot på eit personleg plan.Les om dei ulike arbeidsstadane under, og skriv i søknad kva arbeidsstad du søkjer deg til, eventuelt i prioritert rekkefølgje.Om arbeidsstad: Heimesjukepleien

Me ynskjer fleire dyktige sjukepleiarar til teamet vårt i heimesjukepleien. Vaksdal kommune satsar på sjukepleiarkompetanse i heimebasert omsorg, og me har heile 15 sjukepleiarstillingar i turnusen.

No er det ledige stillingar, og vi håpar du vil bli vår nye kollega. Me er fleksibel på stillingsstorleik frå 80-100%.
Som sjukepleiar i heimesjukepleien vert du del av eit fagleg dyktig team med mykje erfaring og kompetanse. Du får god opplæring og tett oppfølging.

Me har stor bredde i oppgåvene og i brukargruppa, og me leverer alt frå kvardagsrehabilitering til palliativ omsorg.
Arbeidskvardagen vår er allsidig og spanande, med avanserte sjukepleiarfaglege prosedyrer som blant anna smertepumper og intravenøs behandling.

Det er eit godt tverrfagleg samarbeid i tenesta, god dialog, gode teknologiske løysingar og fokus på meistring og tryggleik til brukarane våre. Me legg til rette for at flest mogleg kan bu lengst mogleg i eigen heim.
Hjå oss får du arbeida både sjølvstendig og i team, saman med dyktige kollegaer. Me har gode moglegheiter for fagleg utvikling gjennom både intern oppfølging og vidareutdanningar.

Om arbeidsstad: Ressurssenteret

Arbeidsstad vil vera i 3. etasje på Ressurssenteret for personar med demens.
På Ressurssenteret er det ledig 100% fast stilling. Stillinga har turnusarbeid, med arbeid kvar tredje helg.

Ressurssenteret er på Vaksdal sjukeheim. 3. etasje er somatisk avdeling, med til saman 17 pasientar fordelt på to sider. Sjukeheimen ligg i vakre Vaksdalsbygda, med kort avstand til togstasjon.
Det skjer mykje spanande utvikling på ressurssenteret, både innan demensfeltet og eldreomsorgen generelt. Du vil få moglegheita til å bli ein del av eit dyktig fagmiljø, med dedikerte og kunnskapsrike tilsette på heile huset.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleiarfagleg oppfølging av pasientane
 • Ansvarsvakt, med e-dialog med fastlegar og spesialisthelsetenesta
 • Gje støtte og vegleiing til brukar og pårørande
 • Kvardagsrehabilitering i heimen
 • Omsorg og pleie
 • Palliasjon i heimen, for heimesjukepleien

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sjukepleiar. Anna relevant treårig høgskuleutdanning kan også bli vurdert.
 • Førartkort klasse B for heimesjukepleien
 • Godkjent politiattest må leggjast fram ved tilsetjing

Personlege eigenskapar

 • Me ser etter deg som er trygg i sjukepleiarfaget, er god på samarbeid og som bidreg positivt til arbeidsmiljøet.
 • Likar utfordringar og sjølvstendig arbeid
 • Evna til å bidra til eit godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima mellom tilsette, pasientane og pårørande
 • Du ser løysingar og er positiv, er tolmodig og brenn for god pleie og omsorg
 • Evnar å sjå heilskapen i tenesteproduksjon og vera med å utvikle dei ulike fagmiljøa
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Lønsvilkår

Etter gjeldande lov og avtaleverk

Vaksdal kommune kan tilby

Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Slik søkjer du

Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar.

For tilsette som søkjer på stilling, logg på med eige brukarnamn og passord.

Treng du hjelp, kan du venda deg til Innbyggjarservice tlf: 56 59 44 00, eller personalavdelinga tlf: 955 27 504

Om arbeidsgiveren

Vaksdal kommune har ca. 4.000 innbyggjarar. Kommunen ligg sentralt til mellom Voss og Bergen. Bergensbanen og E16 går i tunnel gjennom store delar av kommunen. Reisetid med tog frå Bergen er omlag 45 minutt, frå Voss omlag 35 minutt. Sentral plassering gjer at ein kan nyta godt av både by- og bygdekultur. Kommunen har eit rikt organisasjonsliv med musikk, idrett og lagsliv.

Arbeidsgiver

Vaksdal kommune Vaksdal ressurssenter

Stillingstittel

Fast stilling for sjukepleiar

Frist

13.12.2020

Ansettelsesform

Fast

Merk deres søknader Helsejobbnorge.no

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Fast stilling for sjukepleiar til Vaksdal kommune
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/