Vil du bli vår nye kollega på Toppen legesenter? Fastlege søkes til sentralt beliggende legesenter.

Lillehammer kommune
  Published
  2024-01-31
  Location
  Lillehammer, Norway
  Job Type

  Description

  banner

  Vil du bli vår nye kollega på Toppen legesenter? Fastlege søkes til sentralt beliggende legesenter.

  Toppen er et veletablert legesenter med gode rutiner, og et hyggelig kollegium bestående av seks leger og fire dyktige helsesekretærer.
  Lokalene ligger midt i sentrum, med vakker utsikt over byens hjerte, gågata, fra 5. etasje.

  Senteret bruker Pasientsky, et skybasert journalsystem, som det er lett å koble seg til fra hjemmekontor om ønskelig. Det er poenggivende fellesundervisning i smågruppe hver tirsdags morgen, i arbeidstiden, og et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

  Aktuell praksis, med listestørrelse på ca 1000 pasienter, er organisert med fire kurative dager pr uke, og en ukedag avsatt til administrasjon.
  Det er kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferier og ved annet fravær.

  Fastlegene ved legesentret er selvstendige næringsdrivende, med fastlegeavtale med Lillehammer kommune. Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.

  Som næringsdrivende fastlege får du i tillegg til ordinært månedlig basistilskudd, et forsterket tilskudd fra Lillehammer kommune ut fra listestørrelse. Kommunen har også økonomisk sykefraværskompensasjon inntil 10 dager pr kalenderår. Inntjeningsmulighetene må anses å være gode.

  Lillehammer kommune er godkjent som utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin, og tilbyr et spesialiseringsløp i tråd med nasjonale krav. ALIS vil få veiledning av veileder på legesenteret. Hele ALIS forløpet kan tilbys i kommunen. Kurs blir dekket av kommunen.

  Det er pliktig deltakelse i legevakt. Lillehammer er vertskommune for den interkommunale legevakten med et nedslagsfelt på ca 70 000 innbyggere. Dagberedskap dekkes av kommunalt ansatte fastleger, unntatt noe fordeling i skoleferier.

  Lillehammer kommune jobber med prosjektet Bo trygt hjemme, med integrerte tjenester. Det er i første fase etablert legevaktsbil og trygghetspatrulje. Vi er i oppstarten av å utvikle samarbeid med sykehuset og prehospitale tjenester, og vil jobbe for sømløse overganger mellom tjenestene. Målet er integrerte helsetjenester for innbyggerne våre.

  Arbeidsoppgaver

  • Oppgaver og ansvar i tråd med lover, forskrifter og avtaleverk reguleres i kommunens vilkår i den individuelle fastlegeavtalen.
  • Deltakelse i Lillehammer interkommunale legevakt. Vaktbelastning med min 1-3 vakter pr måned.
  • Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær.

  Kvalifikasjoner

  • Spesialist i allmennmedisin eller ALIS.
  • Norsk autorisasjon med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt
  • Behersker norsk språk godt, både skriftlig og muntlig
  • Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

  Personlige egenskaper

  • Vi søker en positiv og fleksibel kollega som kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.
  • Faglig engasjement og dyktighet vil bli vektlagt.
  • Søker må ha gode samarbeidsevner, være strukturert og ansvarsbevisst.
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

  Vi tilbyr

  • ALIS avtale med Lillehammer kommune. Kommunen legger til rette for videre spesialiseringsløp med veileder og mulighet for institusjonsplass.
  • Faglig fellesskap og hyggelige kolleger.
  • Dyktige helsesekretærer.
  • Forsterket basistilskudd
  • Inntil 10 dagers sykefravær med 60 % praksiskompensasjon


  Kontaktinformasjon

  Miriam Tvedt
  Miriam Tvedt
  Tjenesteleder Legehelsetjenesten

  20. februar 2024

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Vil du bli vår nye kollega på Toppen legesenter? Fastlege søkes til sentralt beliggende legesenter.
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /