Sykepleier/spesialsykepleier

Akershus universitetssykehus HF
  Published
  2024-02-20
  Location
  Lørenskog, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Vil du bli en av oss på Hjertemedisink overvåkning, en spennende avdeling i utvikling?Vi lyser ut 3 svangerskapsvikariater som sykepleier/spesialsykepleier i 100 % med varighet i 1 år med ledighet fra februar 2023, og april 2023 . Det kan være mulighet for forlengelse etter endt vikariat.Hjerteovervåkning er en avdeling med 11 sengeplasser og vi ivaretar akutt kritisk syke pasienter med komplekse hjertelidelser. Som sykepleier kan du ta del i flere spennende og varierte oppgaver. Det er stor mulighet for utvikling i form av ulike kurs og spesialfunksjoner i avdelingen.Ved avdelingen gis det respirasjonsstøtte i form av NIV - non invasiv ventilasjon (CPAP/BIPAP),  vi benytter invasive målinger med PICCO-kateter og kan ha pasienter med aortaballongpumpe (IABP).Hjerteovervåkningen bemanner pacemaker/ICD-enheten med spesialopplærte sykepleiere.Vi har et godt arbeidsmiljø og har engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Sykepleiere og spesialsykepleiere jobber i tett samarbeid med kardiologer/Lis -leger og andre faggrupper.Vi samarbeider tett med angio/PCI lab som holder til i samme korridor. I tillegg et tett samarbeid med hjertepoliklinikke og hjertesengepostene som holder til i samme etasje.Arbeidstiden er tredelt turnus med arbeid hver 3.helgPresentasjon av hjertemedisinsk avdeling:
  Hjertemedisinsk avdeling, Ahus, er en stor avdeling (samlet ca.300 ansatte) ved landets største akuttsykehus. Avdelingen har en betydelig aktivitet og behandler de aller fleste kardiologiske problemstillinger. Hjertemedisinsk avdeling består av 7 seksjoner ved Nordbyhagen med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 21 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole. I tillegg PM/ICD -enhet, ekkokardiografi-enhet med ansvar for høyresidig hjertekateterisering samt egen seksjon for invasiv kardiologi med døgndrift. Avdelingen betjener også en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket. Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensivavdelingen hvilket legger til rette for et godt faglig samarbeid.
  Ved Gardermoen har avdelingen ansvar for kardiologisk virksomhet (inkl.ablasjoner) og en felles sengepost med kirurgi.
  Forskning er et satsningsområde, spesielt klinisk rettet forskning, og vi har to professorer ansatt i avdelingen..

  Hvis dette høres spennende ut er det kanskje akkurat deg vi er ønsker som ny kollega hos oss! 

  Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg!

  Søknad må være elektronisk. Referanser ønskes og tiltredelse etter avtale.

  Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

  Arbeidsoppgaver

  • Sykepleier på hjerteovervåkningen ivaretar og behandler akutt kritisk syke hjertepasienter med respirasjon- og sirkulasjonsproblemer. Arbeidsoppgaver består i sykepleie til ustabile pasienter med brystsmerter, angina, hjerteinfarkt, hjertesvikt/kardiomyopati, syncope, arytmier, pre- og postoperativ behandling i forbindelse med ACB- eller klaffeoperasjoner og observasjoner etter angio/PCI.
  • Bistå inne på PCI lab ved ustabile pasienter.
  • Hjerteovervåkningen har scopsentral hvor sykepleier overvåker pasienter på hele hjerteavdelingen.
  • Opplæringsløp for å kunne assistere under pacemakeroperasjoner
  • Opplæringsløp for å kunne overvåke hjerterytmer på scopsentral
  • Veiledning av ansatte og studenter

  Kvalifikasjoner

  • Minimum 2 års relevant erfaring
  • Autorisert sykepleier

  Personlige egenskaper

  • Du trives i et hektisk arbeidsmiljø og klarer å beholde roen i stressede situasjoner.
  • Du liker faglige utfordringer.
  • Du er engasjert og positiv og har evnen til nytenkning.
  • Godt humør
  • Du liker å jobbe i team der alle hjelper hverandre til det beste for pasienten.
  • Du vil bruke din kompetanse til å gi pasienten et godt behandlingstilbud.
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Klinisk erfaring fra hjertemedisinsk fagområde vektlegges
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig

  Vi tilbyr

  • Opplæringsprogram for nyansatte.
  • Vi har fokus på fag- og kompetanseutvikling og oppfølging individuelt av fagsykepleier i avdelingen.
  • Avdelingen har kompetanseprogram, hjertekurs, scopkurs, kurs for sykepleiere i spesialavdeling og temadager.
  • Vi er opptatt av trivsel og arbeidsmiljø og jobber systematisk for å bevare og forbedre arbeidsmiljøet.
  • Hos oss blir du en del av en virksomhet i stadig utvikling og hvor du får mange utfordringer
  • Gode velferdsordninger for ansatte; hytteleie, billetter til reduserte priser, trimrom og bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.
  • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo og Gardermoen.

  Om arbeidsgiveren

  Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

   

  Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

  Medisinsk divisjon har cirka 1800 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri, revmatologi og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Sykepleier/spesialsykepleier
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /