Sykepleier, fast og vikariat

Nes kommune
  Published
  2024-01-04
  Location
  Nes, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Sykepleier, fast og vikariat

  Arbeidsgiver Nes kommune Stillingstittel Sykepleier 100 % stilling Ansettelsesform Fast
  Bli en del av et godt sykepleiefaglig miljø med vakter i sykepleierteam. Ved Nes sykehjem jobber vi med å finne gode løsninger for hvordan sykepleietjenesten skal være organisert i fremtiden.Vi vil sikre rett kompetanse, til riktig arbeidsoppgave.
  Hos oss får du mulighet til å samarbeide i team på tvers av avdelingene på sykehjemmet, og du vil i enkelte vakter være en del av et sykepleieteam bestående av 3 sykepleiere. Dette teamet har da sykepleieansvar for sykehjemmet. Du vi få brukt din kompetanse som sykepleier på bl.a korttids - rehabiliteringspasienter, palliasjon, KAD, demens, somatikk m.m.Vi vil sikre at du får nødvendig faglig utvikling og kompetanseheving.
  Hver 6.uke er det fagdager med sykepleiere på hele sykehjemmet. Det er avsatt tid i egen turnus for selvstendig kompetanseheving, og mulighet for hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og legevakt.

  Nes sykehjem avdeling 1CDE korttids-rehabiliteringsavdelingen, består av tre grupper med 10 pasienter på hver gruppe. En gruppe består av korttidsplasser, hvor av 2 av disse er KAD-plasser. De to andre gruppene består av rehabilitering -og langtidsplasser. Miljøet i avdelingen kan beskrives som faglig og sosialt. Avdelingen er inne i en spennende omstillingsprosess, hvor fokuset er å bruke rett kompetanse på rett sted.

  Vi har rekrutteringstilskudd til sykepleiere på 30.000,- utover tariff, dette gjelder ikke for de som allerede er ansatt i Nes kommune.

  Sykepleierstudenter som er ferdig våren 2023, oppfordres til å søke.

  Det er ledig 1 x 100 % fast, 1x 80 % fast og 1 x 100 vikariat ut 2023, med mulighet for forlengelse.

  Arbeidsoppgaver

  • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres etter gjeldende krav og retningslinjer
  • Dokumentere og rapportere
  • Kontakt med pårørende og andre samarbeidspartnere (som f.eks palliativt team, legevakt, spesialisthelsetjenesten, fysio/ergo)
  • Iverksette og påse at tiltak, oppfølging og dokumentasjon er faglig forsvarlig
  • Sykepleieteam på ansvarsvakter
  • Bruk av medisinsk-teknisk utstyr

  Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som sykepleier
  • Det er ønskelig med erfaring innen rehabilitering, palliasjon, geriatri, men vi ønsker også at nyutdannede søker
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, krav om bestått B2-test.

  Personlige egenskaper

  • Ryddig, strukturert og systematisk
  • Gode samarbeidsevner, og engasjert i jobben
  • Gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kolleger
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Fleksibel og positiv innstilling
  • Kan takle uforutsigbare hverdager
  • Evne og interesse for utvikling av tjenesten
  • Personlig egnethet vektlegges
  • Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder.

  Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldende tariff, og kr 30.000 i rekrutteringstillegg utover tariff som sykepleierutdannet
  • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Kompetanseheving: fagdager med sykepleiere på hele sykehjemmet hver 6.uke. Avsatt tid i egen turnus for selvstendig kompetanseheving
  • Hospitering på andre avdelinger på sykehjemmet og på legevakta.

  Minst to referanser må oppgis

  Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

  Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen, kopi tas med ved et eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Sykepleier, fast og vikariat
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /