Spesialsykepleier/sykepleier nattstilling

St. Olavs hospital
  Published
  2024-02-20
  Location
  Trondheim, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10,8 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no. 
  (Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av telefonselgere)Klinikken er for tiden organisert med to sengeposter, dagsenter og stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal) og stråleterapienhet. Stråleterapienheten disponerer fire moderne lineærakseleratorer og utstyr for stereotaktisk stråleterapi. I samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU har vi også et regionalt kompetansesenter i lindrende behandling og et europeisk forskningssenter i palliasjon. Kreftklinikken ønsker å satse på og videreutvikle undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset, i tett samarbeid med Det medisinske fakultet, NTNU. Det legges stor vekt på å delta i kliniske studier. Undervisning på St. Olavs Hospital og i helseregionen er sentrale oppgaver for klinikken.Kreftpasienten i fokus
  Kreftklinikken,  avdeling sykepleie søker positive og engasjerte sykepleiere som har lyst til å jobbe i et flott team. Vi har vi som mål å utøve helhetlig sykepleie. Du vil oppleve faglige utfordringer og vekst, enten du er nyutdannet eller mer erfaren.Seksjon sengeområde har 24 senger. Pasientene våre kan være innlagt på grunn av utredning, behandling eller symptomlindring. Kreftbehandlingen som gis til oss er blant annet kjemoterapi, stråling og immunterapi. På sengeposten vår er det høy aktivitet og mange pasienter med sammensatte utfordringer. Sykepleierne hos oss får derfor en bred erfaring innen både sykepleieprosedyrer, medisinteknisk utstyr og kommunikasjon med mennesker i en vanskelig livsfase. Vi har nå stillinger ledige:

  •  1 x 66,7 % fast nattstilling
  •  1 x 52 % fast nattstilling 

   

  Begge stillingene ønskes tiltredelse så snart som mulig

  Stillingene kan kombineres med en stillingsandel i sykehusets bemanningssenter, opp til 80 %. Dersom intern søker tilsettes kan andre stillinger/stillingsprosenter bli ledige.

  Stillingene innebærer arbeid hver 3. helg. Den som ansettes forventes også å kunne bidra ved alle klinikkens seksjoner ved behov. Ved vurdering av søkere vil både faglige og personlige egenskaper bli vektlagt.

  Arbeidsoppgaver

  Sykepleieren skal utøve personsentrert tilnærming og sykepleie til pasienter og pårørende som skal mestre livstruende sykdom og død noe som bla innebærer:

  • Stell og pleie av pasienter
  • Medikamentansvar. Vi bruker ofte ulike pumper til å administrere medikamenter, og du vil bli erfaren i håndtering av medisinteknisk utstyr
  • Visitt med for- og etterarbeid
  • Et klinisk blikk, for god observasjon, intervensjon og dokumentasjon
  • Samarbeid mellom de ulike faggrupper, pasient og pårørende
  • Samarbeid med andre klinikker, samt kommunehelsetjenesten
  • Veiledning av nyansatte og studenter
  • I tillegg forventer vi at alle tar ett ansvar for de oppgaver som dukker opp fortløpende i hverdagen

  Kvalifikasjoner

  • Autorisert spesialsykepleier/sykepleier
  • Videreutdanning i onkologi er ønskelig, men palliasjon, intensiv og AKS er også relevante videreutdanninger. Andre videreutdanninger kan godkjennes etter begrunnet søknad.
  • Må beherske norsk, skriftlig og muntlig  (ev. svensk/dansk).

  Personlige egenskaper

  Ved Kreftklinikken har vi som mål å utøve helhetlig sykepleie. I en hektisk hverdag er det viktig at du er fleksibel, har godt humør og kan ta et tak der behovet er størst. Vi har et veldig godt samarbeid på avdelingen som gjør oss trygge og sterke sammen. Hvis du i tillegg har interesse for kreftfaget tror vi du vil passe godt inn hos oss.

  Du må forstå betydningen av, samt ha en fremtidsrettet holdning til digital kompetanse

  Vi tilbyr

  • 2 ukers opplæring med mulighet for tilpasning
  • Fagdager i turnus
  • Internundervisning, interne og eksterne kurs og deltakelse på konferanser.
  • Et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø, med høyt faglig nivå.
  • Turnus på 24 uker, med mulighet for medvirkning.
  • Tilrettelegging og økonomisk støtte ved videreutdanning innen kreft.
  • Lønn iht. gjeldende avtaler
  • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester

  Om arbeidsgiveren

   

  St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 000 ansatte og et brutto budsjett på 12,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

  Mangfoldserklæring

  Vi ønsker at ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold utenfor arbeidslivet.

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  Spesialsykepleier/sykepleier nattstilling
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /