Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Telemark HF
Published
2023-09-04
Location
Notodden, Norway
Job Type
Fulltid  

Description

Ved BUP Notodden har vi ledig:

 • 100 % fast stilling for psykologspesialist. Vi søker etter en psykologspesialist/psykolog med interesse for arbeid blant barn/unge og deres familier.
 • 100 % stilling svangerskapsvikariat. Vi søker psykolog helst med erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge. Andre yrkesgrupper med relevant utdanning og erfaring er også velkomne til å søke på vikariatet.

BUP Notodden er en generell poliklinikk for barn og unge med psykiske lidelser. Vi er organisert i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP).

Fagstillingene ved BUP Notodden er tverrfaglig fordelt mellom leger, psykologer, sosialkonsulenter og pedagoger. Vi har et nært samarbeid internt med andre seksjoner i klinikken og eksternt med barnehager, grunnskoler og videregående skoler, med hjelpeapparatet i 1. linjetjenesten og med andre relevante instanser og fagmiljøer. Vi har et godt og inspirerende fagmiljø og satser på fagutvikling blant annet ved bruk av både manualisert og ikke-manualisert evidensbasert behandling.

Dersom det blir ledige stillinger ved andre seksjoner i ABUP, kan søkere vurderes også for disse stillingene dersom søker ønsker det.

Politiattest må leveres ved ansettelse.

Alle søkere må benytte Webcruiter. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i PDF format og legges ved søknaden.
Opplysningene i CV- og rekrutteringsdatabasen oppbevares i henhold til EUs personvernforordning/GDPR (EU 2016/679).

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling av barn og ung med psykiske vansker, samt foreldre og familieveiledning
 • Bistå med inntaksarbeid ved behov
 • Psykologspesialist vil måtte beregne å veilede ikke spesialister
 • Delta og lede tverrfaglig teamdrøftinger
 • Delta i vaktarbeid i åpningstiden
 • Veiledning/konsultasjon/samarbeid internt og med 1. linjetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker psykologspesialist og psykolog helst med erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge er også velkomne til å søke.

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet legges stor vekt på
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
 • Må kunne arbeid med beherske skriftlig dokumentasjon

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP
 • Telemark som bo- og arbeidsregion tilbyr god barnehagedekning og skoletilbud, moderate boligpriser, mulighet for å bo landlig men likevel kort vei til jobb, unike turmuligheter.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.

Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet ( hull i CV`en ).

Les mer om oss på www.sthf.no

Barne- og ungdomsklinikken består av de tre avdelingene barne- og ungdomsmedisin, barn og unges psykiske helse, samt habilitering. Avdeling for habilitering har et livsløpsperspektiv og inkluderer både barne- og voksenhabilitering.

Klinikken har om lag 207 årsverk, og arbeider tverrfaglig for å gi pasienten og familien et helhetlig tilbud av høy kvalitet.

Bruk
Drop files here browse files ...
Psykologspesialist/psykolog
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/