Ferievikarer til Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn

Balsfjord kommune
  Published
  2024-03-26
  Location
  Balsfjord, Norway
  Category
  Job Type

  Description

  Om Balsfjord kommune

  Balsfjord kommune har vilje og muskler for vekst!

  Kommunen strekker seg over et område på 1493 km2, hvor landskapet varierer fra flatt fruktbart jordbruksland til ville fjellområder.

  Næringsutvikling er et viktig satsingsområde for kommunen, samtidig som det er viktig å ivareta Balsfjord som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Med flere store næringsetableringer de siste årene, bevitner dette om en attraktiv kommune, som er et godt sted å bo i og et sted å utvikle virksomheter.

  Balsfjord kommune er en veldreven kommune med økonomikontroll og kompetente medarbeidere. Kommunen har et godt driv på utviklingssiden og står ovenfor spennende muligheter bl.a. knyttet til havneutvikling, arealdisponering for bolig og næring, og tilrettelegging for et aktivt næringsliv.

  Storsteinnes er administrasjonssenter og det største tettstedet i kommunen. Videre finner vi de mindre tettstedene Nordkjosbotn, Laksvatn, Mestervik, Malangseidet og Sand. De tre sistnevnte på Malangshalvøya.

  Helse- og omsorgstjenesten består av heldøgnsinstitusjoner/sykehjem, hjemmetjeneste, boligtjeneste for funksjonshemmede, aktivitetssenter til flere målgrupper, psykisk helse og rustjeneste, legetjeneste, ergo- og fysioterapitjeneste, helsestasjon og skolehelsetjeneste, barnevern, samt koordinerende enhet. I tillegg har vi interkommunalt NAV-kontor og interkommunal legevakt, sammen med Storfjord kommune.

  Balsfjord kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

  Om stillingen

  Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn søker etter ferievikarer sommer 2024, uke 26 t.o.m uke 33.

  Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn består av to avdelinger; Nordkjosbotn og Laksvatn. Det er tilknyttet omsorgsboliger på begge avdelingene. Arbeidstiden er turnus. Ved avdeling Nordkjosbotn er det også nattevakt.

  Arbeidsoppgaver er å gi nødvendig helsehjelp til hjemmeboende brukere. Oppgavene er varierte.

  Renhold: Renhold av kontorer og fellesarealer på omsorgsboligene, samt i hjemmene til brukerne. Arbeidstid: Dagtid.

  Når du søker må du i søknaden oppgi:

  * tidsrom du kan arbeide

  * Ønsket arbeidssted

  * Stillingsstørrelse du kan tenke deg å jobbe

  Kvalifikasjoner

  • Sykepleier, Vernepleier
  • Helsefagarbeider
  • Assistenter/ evt. annen relevant utdanning
  • Renholder
  • Yrkeserfaring fra arbeidsområdene vil bli vektlagt
  • Beherske norsk skriftlig og muntlig
  • Førerkort kl. B

  Personlige egenskaper

  • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
  • Kunne utføre fysiske oppgaver som samsvarer med de ulike stillingene
  • Være ansvarsbevisst
  • Gode samarbeidsevner, være fleksibel og utadvendt
  • Gode kommunikasjons- og relasjonsevner
  • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor for ansettelse
  Kom til vakker Balsfjord natur

  Vi tilbyr

  • Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk
  • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse / Kommunal landspensjonskasse (KLP)

  Generell informasjon

  Søknad, CV og vedlegg (vitnemål og attester) må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.

  Søknaden skal skrives på norsk, evt. et annet skandinavisk språk.

  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

  Originale attester og vitnemål må medbringes på intervju.

  Legg ved CV og minst 2 referanser.

  Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden.

  Informasjon om stillingen fås ved henvendelse til konstituert enhetsleder Anne-Grethe Heggem, tlf. 950 65 630, eller e-mail: anne-grethe.heggem@balsfjord.kommune.no

  Balsfjord kommune ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

  Spørsmål om stillingen

  Anne-Grethe Heggem

  Konstituert Enhetsleder

  95065630

  anne-grethe.heggem@balsfjord.kommune.no

  Bruk
  Drop files here browse files ...
  Ferievikarer til Hjemmetjenesten Nordkjosbotn/Laksvatn
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /