To sykepleiere i 100 % fast stilling med kr 60.000 i bonuslønn

Nesseby kommune
  Published
  2024-02-13
  Location
  Nesseby, Norway
  Category
  Job Type

  Description

   

  To sykepleiere i 100 % fast stilling med kr 60.000 i bonuslønn

  To av våre sykepleiere har sagt opp stillingene sine og vi søker to dyktige og engasjerte sykepleiere som deres etterfølgere.

  Stillingene er ved Nesseby helsesenter, sykeavdelingen i 100 % fast stilling i to- eller tredelt turnus med jobb i gjennomsnitt hver 3. helg

  Sykeavdelingen har 12 faste sykehjemsplasser, derav 4 i egen skjermet avdeling. I tillegg er det 1 akutt/ KAD plass og 2 rehabilitering/korttidsplasser.

  Vi er opptatt av å levere stabile og faglig gode tjenester til våre innbyggere, og søker etter dyktige medarbeidere. Det skal være trygt og godt å bo og leve i Unjàrgga/ Nesseby i alle livsfaser.

  Sykepleiere som blir tilsatt får en bonuslønn på kr 60 000,- i året. Bonuslønnen utbetales i desember, i redusert stilling reduseres bonuslønnen tilsvarende.

  Kvalifikasjoner:

  • Til stillingene kreves norsk autorisasjon som sykepleier
  • Det er ønskelig med videreutdanning innen aldring og eldreomsorg, evt. alderspsykiatri.

  Ønskelig at hver enkelt kan ivareta følgende arbeidsoppgaver:

  • Medvirke til kvalitetssikring av tjenestetilbudet
  • Kunne samarbeide med pårørende og aktuelle samarbeidspartnere
  • Bidra aktivt til et konstruktivt samarbeid og et godt arbeidsmiljø
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
  • Dersom du har kompetanse i samisk språk eller kultur vil det bli vektlagt ved ellers like kvalifikasjoner
  • Gode datakunnskaper og evne til å lære nye systemer/programmer
  • Personlig egnethet vektlegges

  Hva vi kan tilby:

  • Dersom en ønsker å jobbe flere helger utover sine oppsatte turnushelger godtgjøres dette med kr 2500,- pr helg
  • Ekstra årslønn på kr. 20 000,- for relevant videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng
  • Nyutdannede sykepleiere tilbys lønn tilsvarende 10 års ansiennitet
  • Årsturnus med mulighet for individuell påvirkning
   • Fem kompensasjonsdager (ekstra fridager) ved å være i en årsturnus
  • En arbeidsplass der vi ser og tar vare på hverandre
  • God og individuelt tilpasset opplæring
  • Faglige og spennende utfordringer
  • Mulighet for faglig selvutvikling gjennom bl.a. e-læringskurs, veiledning og hospitering
  • Tillitsbasert og tilstedeværende ledelse
  • Godt arbeidsmiljø

  Om du er usikker på om du vil passe til denne stillingen, eller har spørsmål, kan du ta en prat med avdelingsleder Siri Arnsteinsdatter, mobil 404 40654.

  Kun søknader som er mottatt via søknadsportalen vil bli tatt til følge.

  Tiltredelse: Etter avtale

  Lønns- og tilsettingsvilkår: Ansettelse skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lov- og avtaleverk.

  Annen info:

  • For alle stillingene kreves det godkjent politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må framvises før tiltredelse
  • Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke kan tas til følge
  • Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.
  • Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må tas med til et eventuelt intervju.

  Nesseby kommune har gratis boligtomter og gratis barnehageplasser fra høsten 2023.

  For nærmere informasjon om stillingene, kontakt konstituert virksomhetsleder for Bo og omsorg, Thelma Bergheim, telefon 40 44 06 41 eller e-post: thelma.bergheim@nesseby.kommune.no

  Søk her

  Bruk
  Drop files here browse files ...

  Related Jobs

  To sykepleiere i 100 % fast stilling med kr 60.000 i bonuslønn
  Rull til toppen
  Are you sure you want to delete this file?
  /